(JUNIOR) PRODUCTIEMEDEWERKER M/V

Doel van de functie

 

De functie bestaat uit:

1.      Het vervaardigen van rubberen ontharingsblokken, die als slijtonderdeel in varkensontharingsmachines worden ingezet.

Je bent inzetbaar in het gehele productieproces:

–         Het versnijden van aangeleverde grondstoffen m.b.v. verschillende soorten machines;

–         Het handmatig samenstellen van de versneden grondstoffen tot tussenfabricaat;

–         Het bedienen van persen (ovens) die de tussenfabricaten omzetten in halffabricaten;

–         Het verder afwerken en assembleren van de halffabricaten middels verschillende machines tot eindfabricaat.

–         Het verpakken van het gereed product per order.

2.      Het orderpicken van ontharingsblokken en andere handelsproducten.

3.      Het vervaardigen van andere rubberen producten en slijtonderdelen voor zover van toepassing.  

 

Typering van de activiteiten

 

Voorbereidingsfase

De werkzaamheden en de prioritering ervan worden door de teamleider geïnstrueerd.

Uitvoeringsfase

Voert de (ondersteunende) taken volgens gegeven instructies uit.

 

Kwaliteitszorg en veiligheid

–         De aangeleverde materialen/onderdelen worden o.b.v. gegeven kwaliteitseisen vooraf door de teamleider gecontroleerd.

–         Het vervaardigde product wordt per procesonderdeel en per gereed product door de teamleider gecontroleerd.

–         Melden en in overleg corrigeren van geconstateerde fouten binnen de gestelde kaders.

–         Signaleren indien iets niet (goed) werkt.

–         Werken volgens de schriftelijk en mondeling gecommuniceerde veiligheid- en Arbovoorschriften.

Overige werkzaamheden

–         De (eigen) werkplaats elke dag opruimen.

–         Helpen met het laden en lossen van materialen.

–         Signaleren indien gebruiksvoorwerpen en/of –materialen op of stuk zijn.

Positie van de functie in de organisatie:

–         Rapporteert aan de teamleider.

–         Wordt bij afwezigheid vervangen door een collega productiemedewerker.

 

 

Verantwoordelijkheden
Zorgdragen dat de te bewerken materialen tijdig, correct en conform de gestelde kwaliteitsnormen worden afgeleverd, zodat het productieproces doorgang vindt.

Opleiding vereist voor de functie en functiecompetenties

–         V(M)BO werk- en denkniveau met enig technisch inzicht.

–         Zelfstandig kunnen werken.

–         Proactieve werkhouding hebben, o.a. door:

o    mee te denken in aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen,

o    collega´s van dienst te zijn indien de werkzaamheden daarom vragen,

o    knelpunten in eigen werkzaamheden te melden.

–         Beschikken over goede communicatieve vaardigheden i.v.m. afstemming van de proceswerkzaamheden.

Opmerking

Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gehouden, alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Wil jij ons team komen versterken? Neem dan contact met ons op. Wij zien jouw cv met motivatie graag via de e-mail tegemoet.